Hyvän elämän Päijät-Häme

Elinvoimaisen maaseudun mahdollistaja

Strategian tavoitteena on edistää hyvän elämän mahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille. Tavoitteen mukaisesti alueen kylät, kunnat ja kaupungit ovat yhteisöllisiä sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnoiltaan vireitä.

Asukkaat vaalivat kaunista luontoa, torjuvat omalta osaltaan ilmastonmuutosta ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Elinkeinoelämä perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön ja uusien innovaatioiden hyödyntämiseen. Matkailulla ja ruoan erikoistuneella tuotannolla on suuri alueellinen merkitys elinvoimaan. Paikallista kehittämisstrategiaa toteuttaviin toimiin saatiin julkista rahoitusta 7,6 miljoonaa euroa.

Strategian pääpainopisteet ovat

  • Pitovoimainen Päijät-Häme
  • Vetovoimainen Päijät-Häme
  • Lumovoimainen Päijät-Häme

 

Pitovoimainen Päijät-Häme muodostuu alueen ihmisten positiivisista kokemuksista ja havainnoista. Tavoitteena on pitää alue vahvana asumisen ja elämisen alueena lisäämällä osallisuutta sekä kehittämällä sujuvia arjen palveluja, hyvinvointia ja turvallisuutta.

Vetovoima kuvaa sitä, miltä alue näyttäytyy ulkopuolisten silmin. Vetovoimaisuus on yksi avaintekijöistä siinä, kuinka Päijät-Hämeen alue menestyy tulevien vuosien ja vuosikymmenten kilpailussa uusista asukkaista ja yrityksistä.

Päijät-Hämeen lumovoima rakentuu luonnosta, kulttuurista ja ruuasta, jotka saavat ihmiset irrottautumaan arjesta ja sen tuomasta stressistä. Alueen lumovoimaa hyödynnetään hyvinvoinnin parantamisessa sekä matkailun kehittämisessä. Tavoitteena on, että Päijät-Häme on erottuva ja ainutlaatuinen, joka vetoaa positiivisiin tunteisiin ja tuottaa elämyksiä.

Päijänne-Leader

Strategian merkitys hanke- ja yritystukien myöntämisessä

Strategia on keskeinen tekijä hankkeiden ja yritystukien myöntämisessä, sillä se antaa selkeän suunnan ja perustan päätöksenteolle. Strategian avulla voidaan varmistaa, että tukea myönnetään hankkeille ja yrityksille, jotka edistävät asetettuja tavoitteita ja visioita, kuten alueellista kehitystä, innovaatioita tai kestävää kasvua. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja tuottavat toivottuja tuloksia pitkällä aikavälillä.

Tutustu tästä tarkemmin Päijänne-Leaderin paikalliseen kehittämisstrategiaan.

Päijänne-Leader