Hyvän elämän Päijät-Häme

Elinvoimaisen maaseudun mahdollistaja

Strategian tavoitteena on edistää hyvän elämän mahdollisuuksia kaikille alueen asukkaille. Tavoitteen mukaisesti alueen kylät, kunnat ja kaupungit ovat yhteisöllisiä sekä elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnoiltaan vireitä. Paikallista kehittämisstrategiaa toteuttaviin toimiin saatiin julkista rahoitusta 7,6 miljoonaa euroa.

Strategian pääpainopisteet ovat

 • Pitovoimainen Päijät-Häme
 • Vetovoimainen Päijät-Häme
 • Lumovoimainen Päijät-Häme

 

 

Päijänne-Leader

Strategian merkitys hanke- ja yritystukien myöntämisessä

Strategia on keskeinen tekijä hankkeiden ja yritystukien myöntämisessä, sillä se antaa selkeän suunnan ja perustan päätöksenteolle. Strategian avulla voidaan varmistaa, että tukea myönnetään hankkeille ja yrityksille, jotka edistävät asetettuja tavoitteita ja visioita, kuten alueellista kehitystä, innovaatioita tai kestävää kasvua. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja tuottavat toivottuja tuloksia pitkällä aikavälillä.

 

Strategia tiiviisti:

Pitovoimainen Päijät-Häme – positiivinen ja yhteisöllinen ympäristö

Pitovoimainen Päijät-Häme muodostuu alueen ihmisten positiivisista kokemuksista ja havainnoista. Tavoitteena on pitää alue vahvana asumisen ja elämisen alueena lisäämällä osallisuutta sekä kehittämällä sujuvia arjen palveluja, hyvinvointia ja turvallisuutta. Pitovoimaa vahvistavat vahva paikallisidentiteetti ja -kulttuuri sekä kyky ottaa vastaan uusia vaikutteita ja ihmisiä.

Alueen pitovoimaa vahvistetaan kehittämällä neljää teemaa:

 1. Yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen
 2. Älykkäät ja kestävät kylät
 3. Sujuvan arjen mahdollistaminen
 4. Onnelliset lapset ja nuoret

 

Vetovoimainen Päijät-Häme – houkutteleva paikka arjelle

Vetovoima kuvaa sitä, miltä alue näyttäytyy ulkopuolisten silmin. Alueen vetovoimaisuus on yksi avaintekijöistä siinä, kuinka Päijät-Hämeen alue menestyy tulevien vuosien ja vuosikymmenten kilpailussa uusista asukkaista ja yrityksistä.

Tavoitteena on, että Päijät-Häme on vetovoimainen paikka asua ja yrittää.

Alueen vetovoimaa edistetään kolmen teeman avulla:

 1. Yrittäjyyden uudet ratkaisut
 2. Asuminen, arjen turvaaminen ja varautuminen
 3. Monipaikkaisuus

Lumovoimainen Päijät-Häme – hyvinvointia ja elämyksiä

Alueen lumovoima rakentuu luonnosta, kulttuurista ja ruuasta, jotka saavat ihmiset irrottautumaan arjesta ja sen tuomasta stressistä. Alueen lumovoimaa ja sen lisäämistä hyödynnetään ihmisten hyvinvoinnin parantamisessa sekä matkailun kehittämisessä. Lumovoimaa vahvistetaan sekä matkailijat että asukkaat huomioon ottaen.

Tavoitteena on, että Päijät-Häme on erottuva ja ainutlaatuinen, vetoaa positiivisiin tunteisiin ja tuottaa elämyksiä.

Lumovoimaa vahvistetaan seuraavien teemojen avulla:

 1. Puhdas luonto ja vesistöt
 2. Lähiruoka erikoistuotteiksi
 3. Elämyksillä lisää lumoa

 

Tutustu tästä tarkemmin Päijänne-Leaderin paikalliseen kehittämisstrategiaan.

Päijänne-Leader