Investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet

Investointihanke voi pitää sisällään mm. rakentamista, korjaamista, laajentamista, kone- tai laitehankintoja tai aineettomia investointeja, jotka hyödyttävät yleisesti alueen asukkaita ja muita toimijoita.

Yleishyödylliset investoinnit voivat olla eri kokoisia. Pienhankkeilla voidaan tukea investointeja, joiden budjetti on 2 000–8 000 €.

Pienhanketta suuremmissa hankkeissa tuki voi olla maksimissaan 100 000 €/hanke. Molemmissa tapauksissa maksimitukiprosentti on 65%. Vähintään 35 % omarahoitus voi olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi.

Ympäristö- ja ilmastoinvestointien tukiprosentti on 75%.

Investointihankkeet haetaan Hyrrästä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan investoinnin kokoon suhteutetut rakentamisen asiakirjat, kuten rakennuspiirustukset ja -luvat. Hyrrä ohjaa hakemuksen laadinnassa.

Hyrrä-tunnukset luodaan Suomi.fi-palvelussa. Hyrrän etusivulla on ohjeita Hyrrän tekniseen käyttöön.

Yleishyödyllisessä investointihankkeessa huomioitavaa

 • Investoinnin pysyvyys  – kohteen tulee olla viisi vuotta viimeisen erän maksamisesta siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty
 • Alueen omistajan suostumus
 • Riittävän pitkä ja rekisteröity vuokrasopimus – 10 vuotta
 • Käyttöoikeuden säilyttäminen

 

Investointihankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentaminen, korjaaminen tai laajentaminen
 • koneiden laitteiden ja välineiden hankinta
 • pienimuotoisen paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelu ja toteuttaminen
 • viranomaisluvat
 • palo- ja talkovakuutusmaksut hankkeen toteutusajalta
 • ohjelmiston hankinta

Hanketyypit

Pienhankkeet

 • Kustannusarvio 2000 – 8000€
 • Tuki 65%
 • Tuki ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille 75%

Investointihankkeet

 • Max. tuki/hanke 100 000€
 • Tuki 65%
 • Tuki ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille 75%
 • Omarahoitus 35% voi olla kokonaan talkoita
 • Talkootyön arvo on 20€/tunti
 • Konetyön arvo on 40€/tunti

 

Päijänne-Leader

Investointihankkeiden kustannusmallit

Todelliset hyväksyttävät kustannukset

Kertakorvaus

Pienhanke maksetaan aina tuotosperusteisesti.

Hankesuunnitelman liitteeksi laaditaan yksityiskohtainen kustannusarvio, jossa kerrotaan toimenpiteiden kustannukset ja esitys niiden todentamistavoista, esim. valokuva.

Hanke voi koostua yhdestä tai useammasta osiosta. Osio voidaan maksaa, kun se on todennettu tehdyksi. Osio, jonka toteuttamisessa on puutteita, jää maksamatta.

Tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.

Hankkeen toteuttaminen

Hyväksytyn hankepäätöksen tultua pidämme hanketoimijan kanssa aloituspalaverin, jossa käydään hankepäätös ja maksuojeet läpi.

Hyväksytty hankesuunnitelma ja tukipäätös ovat tärkeimmät hankkeen toteuttamista ohjaavat asiakirjat. Muista lukea ne huolellisesti ja palauttaa mieleen aika ajoin toteutuksen edetessä.

Viesti hankkeesta toteutuksen aikana ja tägää someen myös Päijänne-Leader.

Maksun hakeminen

Hankkeen maksatus haetaan sähköisesti Hyrrässä.

Hankkeen hakuvaiheessa valittu kustannusmalli vaikuttaa hankkeen maksuhakemuksen laadintaan ja siihen tarvittaviin asiakirjoihin ja liitteisiin.

Lisäinfoa, kun maksuhakemuasiat selviävät.

Hyödyllisiä linkkejä

Hanketta valmistellessa kannttaa tutustua alla olevien linkkien kautta löytyvään tietoon. Näistä on hyötyä!

 • Miten haen suomi.fi tunnukset
 • Hankerekisteri

 

 

*Sivua päivitetään!

Päijänne-Leader

Suunnitteletko investointihanketta?

Yleishyödyllisten investointihankkeitten valmistelussa auttaa pääosin Jukka-Pekka Jauhiainen. Myös Anu auttaa.

Päijänne-Leader