Leader-investointitukien tukiprosentit

I tukialueella

Harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla 40%. (Pertunmaa).

I tukialueella muualla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tukikelpoisella alueelle 30 %

II tukialueella

Harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla 35 %. (Hartola, Heinola, Padasjoki, Sysmä).

II Tukialueella muualla kuin kodassa 3 tarkoitetulla tukikelpoisella alueella 25 %.

III Tukialueella

Harvaanasutulla maaseudulla 20 % taikka 30 % jos tuki myönnetään vähämerkityksellisenä tukena tai suunnitelma-asetuksen tai ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan. III Tukialueen ydinmaaseudulla 20 % tai 25 % jos tuki myönnetään vähämerkityksellisenä tukena tai suunnitelma-asetuksen tai ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan. III Tukialueella muulla kuin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetulla tukialueella 20 %.

Investointituen hyväksyttävien kustannusten vähimmäismäärä on 5 000 € (jos tuki haetaan ELY-keskukselta 10 000 €).

Linkkejä:

Päijänne-Leader