Rahoitusta yritystoiminnan tueksi

Päijänne-Leader

Leader-yritystuilla helpotetaan yritystoiminnan käynnistämistä sekä kannustetaan yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä maaseudulla.

Yritystuen hakijalle

Päijänne-Leader ry myöntää harkinnanvaraisia Leader-yritystukia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia yritystoiminnan uudistamiseen, kehittämiseen ja käynnistämiseen. Yritysten yhteiskehittäminen on myös mahdollista toteuttaa yritysryhmähankkeen avulla.

Leader-yritystukia myönnetään maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan sekä maatalouden alkutuotannon pienimuotoisiin kokeiluihin. Lisäksi tukea voidaan myöntää uuden yritystoiminnan kokeiluihin.

Rahoituksen kohdentamisessa painotetaan toimenpiteitä, jotka parhaiten edistävät Päijänne-Leader ry:n kehittämisstrategian tavoitteita. Rahoituksen myöntämiseen vaikuttavat alueelliset rahoituslinjaukset sekä Päijänne-Leaderin hallituksen tekemät rahoituslinjaukset.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvasti kannattavaan toimintaan ja että tuettavalla toimenpiteellä on merkittävä vaikutus yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Toimenpiteen tulee myös kohdistua Päijänne-Leaderin toiminta-alueella sijaitsevalle maaseutualueelle. Kilpailun vääristymisen häiriövaikutus voi olla korkeintaan vähäinen tuen myöntämisen yhteydessä.

Päijänne-Leader