Yritystukien rahoituslinjaukset

YLEISTÄ

 • Rahoitettavalla toimenpiteellä tulee olla merkittävää vaikutusta yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
 • Tuki kohdennetaan toimintaan, jolla on kannattavan toiminnan edellytykset hankkeen pysyvyyden seuranta-aikana.
 • Toimintaryhmän kautta rahoitettavien yritysten investointitukien maksimikustannukset voivat olla enintään 100 000 €. Tätä suuremmat toimenpiteet on haettava ELY-keskuksesta.

RAHOITUSLINJAUKSIA / INVESTOINTITUET

 • Rakennusten ja kiinteistöjen hankintaan ei pääsääntöisesti rahoiteta.
 • Hevosiin liittyvää yritystoimintaa, kuten ratsastusta ja valmennustalleja voidaan rahoittaa silloin kun kyseessä on ammattimainen yritystoiminta. Tämä tarkoittaa mm. täysihoitotallien osalta n. 10 hevospaikkaa ja osa-aikaisen yrittäjyyden osalta n. 5 hevospaikkaa ulkopuoliseen palvelutoimintaan.
 • Maaseutumatkailuyritysten rahoitus edellyttää ammattimaista yritystoimintaa. Vuokramökkitoiminta edellyttää vähintään tavoitteeksi asetettua kolmea vuokaustoiminnassa olevaa mökkiä, joiden toteuttaminen / rakentaminen tulee olla mahdollista sellaisella aikajänteellä, että yrityksen elinkelpoisuus voidaan todentaa. Vuokrauksen tulee perustua ns. viikkovuokraukseen tai sitä lyhyempään ajanjaksoon. Toimintaryhmät voivat tukea osa-aikaista mökkiyrittäjyyttä. Osa-aikaisen yrittäjyyden tulee olla ammattimaista elinkeinotoimintaa (Y-tunnus, vakaa tulonhankkimistarkoitus, mökin tulee olla viikko / vuorokausivuokrauksessa, eikä se saa olla muussa kuin yrityskäytössä pysyvyyden seuranta-ajan).
 • Tieliikenneajoneuvoja ei pääsääntöisesti rahoiteta. Ajoneuvon varustelua (kylmälaitteet yms.) voidaan tapauskohtaisesti tukea. Muita ajo- tai kulkuneuvoja voidaan tapauskohtaisesti rahoittaa, mikäli ne liittyvät esim. matkailu- tai palveluelinkeinojen kehittämiseen, eikä niiden rahoittamisen katsota vaarantavan kohtuuttomasti alueen kilpailutilannetta.
 • Erilaista välinevuokraustoimintaa voidaan rahoittaa, mikäli toiminta liittyy matkailun kehittämiseen. Toiminnan tulee kuitenkin olla volyymiltään riittävän suurta tai sitä tulee harjoittaa muun matkailun- tai palveluyritystoiminnan ohessa (toiminnan ammattimaisuus).
 • Osa-aikaisen yritystoiminnan tulee työllistää vuositasolla vähintään n. 10 viikkoa (480 tuntia) ja toiminnalla on oltava merkitystä yrittäjän ansioihin. Lisäksi yrityksen liikevaihdon tulisi tähdätä arvonlisäveron täyden alarajahuojennuksen suuruiseen (15 000 €) liikevaihtoon. Toimintaryhmä voi kuitenkin perustelluista syistä tukea liikevaihdoltaan tätä pienempää liiketoimintaa. Tällaisia perusteltu syy voi esim. olla liiketoiminnan kannattavuus suhteessa liikevaihtoon.
 • Toimintaryhmä voi rahoittaa käytettyjä koneita ja laitteita, mikäli ne täyttävät lainsäädännössä ja ohjelmassa annetut edellytykset.

TOIMENPITEITÄ / ALOJA,  JOITA EI RAHOITETA

 • Tukku- ja vähittäiskauppaa sekä välitysmyyntiä, ellei toimenpide liity maaseutuyrityksissä tuotettujen tuotteiden myyntiin tai tärkeiden palvelujen saatavuuden turvaamiseen alueelle.
 • Muu liikkeenjohdon konsultointi, poikkeuksena investointituet.
 • Traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankintaa.
 • Puunkojuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin, sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankintaa.
 • Kaivinkoneen, pyöräkuormaajan, maansiirtokoneen tai vastaavan hankintaa.
 • Omien koneiden huoltokorjaamoja.
 • Toimitilojen, sekä kone- ja laiteinvestointien osalta tuki voi kohdistua vain nettokasvuun.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei tueta kiinteistöjen tai toimitilojen hankintaa, rakentamista tai peruskorjausta. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta voidaan kuitenkin tukea tarpeellisia kone- ja laiteinvestointeja.
 • Tieliikenneajoneuvojen (auto, paketti- ja kuorma-auto jne.) hankintaa (liikenneala).
 • Kaivinkoneiden, pyöräkuormaajien tai vastaavien hankintaa.
 • Leasingrahoituksella hankittu omaisuutta.
 • Kilpailutoimintaa (kilpailukalusto, ravikärryt jne.).
 • Eläinten hankintaa.
 • Toimintamenoiksi katsottavia menoja, jotka eivät liity toimintaryhmien myöntämiin käynnistys- ja kehittämistukiin.
 • Kotirauhan piiriin kuuluvia tiloja tai käyttöomaisuutta.
 • Yrityskauppoja.

KÄYNNISTÄMISTUET

 • Yrittäjyyskokeilu: voidaan myöntää Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.
 • Osa-aikainen yrittäminen: voidaan myöntää Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.
 • Koko-aikainen yrittäminen: voidaan myöntää Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.
 • Omistajanvaihdos: Voidaan myöntää ydinmaaseudulle tai harvaanasutulle maaseudulle tapahtuvan yritystoiminnan omistajanvaihdokseen.
 • Maatalouden kokeilutuki: Voidaan myöntää tukilepoiselle maaseutualueelle.

KEHITTÄMISTUET

Kehittämistukia voidaan myöntää pääsääntöisesti silloin kun tarjolla ei ole esim. paikallisen kehittämisyhtiön, tai muun julkisrahoitteisen toimijan ilmaisia kehittämis- ja neuvontapalveluita tai yritystoiminnan kehittämisessä tarvitaan erityistä asiantuntemusta, jota ei ole tarjolla alueella saatavissa olevien julkisrahoitteisten palveluiden taholta.

 • Yritystoiminnan aloitusvaihe (2000 €): voidaan myöntää Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.
 • Yritystoiminnan kehittäminen (3 X 3000 €): Voidaan myöntää ohjelman mukaiselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.
 • Yritystoiminnan suunnitteluvaihe (1000 €): voidaan myöntää Lahden sisemmän ja ulomman kaupunkialueen ulkopuoliselle tukikelpoiselle maaseutualueelle.