Hankkeiden viestintäohjeet

Viestintäohjeet kauden 2023-2027 hankkeille

Kaikkien EU-rahoituksen saajien on käytettävä viestinnässään EU:n tunnusta EU:n ohjelmista saadun tuen esille tuomiseksi ja EU:n näkyvyyden parantamiseksi. EU:n tunnus on tärkein yksittäinen visuaalinen tunnus, jolla osoitetaan rahoituksen alkuperä ja varmistetaan EU:n rahoituksen näkyvyys.

Hank­kees­ta on hyvä viestiä sen alkaessa ja päättyessä, mutta myös toteutuksen aikana. Viesti, mitä hankkeessa tavoitellaan ja mitä on saatu aikaiseksi. Viestintä ei ole ainoastaan velvoite. EU-tunnus kertoo myös laadukkaasta ja tärkeästä hankkeesta ja siitä, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta.

EU:n tunnus ja muut logot

Kun viestit hankkeesta, muista aina kertoa, että se on saanut EU:n maaseuturahoitusta. Kaikessa hankkeen viestintämateriaalissa on oltava näkyvissä EU:n tunnus, eli EU-lippu ja teksti ”EU:n osarahoittama”.

Kun hanke on rahoitettu Leader-ryhmän kautta, suositellaan, että myös Leader-logoa (Leader-lippu) käytetään.

Logot ja EU-tunnus löytyy https://maaseutu.kuvat.fi/.

Päijänne-Leader

Viestintämateriaali

EU:n tunnuksen on oltava näkyvästi esillä kaikessa viestintämateriaalissa, jotka käsittelevät toimen toteuttamista. Viestintämateriaalia ovat esimerkiksi painetut materiaalit tai digitaaliset tuotteet, verkkosivustot ja niiden mobiiliversiot, esitteet hankkeesta sekä hankkeesta tehty PR-materiaali ja lehti-ilmoitukset. Myös mainokset, jotka on maksettu hankkeesta, kuuluvat viestintämateriaaliin.

Verkkosivustot ja sosiaalisen median tilit

Jos hankkeella on verkkosivusto tai sosiaalisen median tili, esitä niissä hankkeesta lyhyt, tuen määrään suhteutettu kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus. Tiedot voidaan antaa sosiaalisen median tilin esittelytekstissä tai profiilikuvauksessa.

Juliste yli 10 000 euron hankkeisiin

Kun kyseessä on Leader-ryhmän kautta rahoitusta saanut hanke- tai yritystuki ja julkinen tuki on 10 000–50 000 euroa, aseta näkyvälle paikalle hanketta esittelevä juliste.
Tulostettavan julistepohjan voit ladata Word-tiedostona kuvapankista.

Jos julkinen tuki investoinnissa yli 50 000 €

Kiinnitä investoinnin yhteyteen tuesta kertova tiedotuskyltti, jos olet saanut julkista tukea vähintään 50 000 € ja kyseessä on aineellinen investointi, esimerkiksi kone-, laite-, tai rakennushanke. Kyltin tulee olla näkyvällä paikalla investoinnin yhteydessä. Riittää, että kyltti on paikallaan toimen toteuttamisen ajan eli vähintään siihen saakka, kunnes olet saanut loppumaksun. Tiedot voidaan esittää myös sähköisellä näytöllä. Saat tiedotuskyltin Le­a­der-ryh­mäs­tä.

Viestintäohjeet
Päijänne-Leader