Päijänne-Leader

Päijät-Hämeen Kylät

Päijät-Hämeen Kylät edistää hyvinvointia Päijät-Hämeessä paikallisesti. Asukkaita innostetaan toimimaan oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Päijät-Hämeen Kylät pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin olemalla mukana aktiivisena vaikuttajana, toimijana ja kehittäjänä sekä verkostoituu toisten maakunnallisten paikallistoimijoiden kanssa.

Päijänne-Leader ry hallinnoi Päijät-Hämeen Kyliä tarjoten maakunnalliselle kylien kehittämiselle toiminta-alustan ja kotipesän.

Päijät-Hämeen Kylät ry yhdistyi Päijänne-Leader ry:n vuoden 2019 alusta.

Siirry Päijät-Hämeen Kylien omille sivulle!