Yleiset vaatimukset rahoitettaville hankkeille:

Pakolliset valintakriteerit

  • CAP27-ohjelman, lakien, asetusten ja Päijänne- Leaderin strategian mukainen
  • Hanke on kestävä ja sillä on pysyviä vaikutuksia
  • Hanke on realistinen ja resurssitehokas
  • Hankkeen tavoitteet ovat selkeät ja toteuttamiskelpoiset
  • Hakijalla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiselle
  • Hankkeen sisältö ei ole hakijan perustoimintaa
  • Hanke on paikallislähtöinen
  • Hakija on rekisteröity yhdistys, kunta, säätiö tms.
Päijänne-Leader

Leader-ryhmän valintakriteerit

Valintakriteerit, Päijänne-Leader ry 24.1.2023

 

 

*Sivua päivitetään!

Päijänne-Leader

Tuettavat toimet ja tukiprosentit

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden maksimitukiprosentti on 85 %. Hankkeen maksimituki voi olla yhtä hanketta kohden maksimissaan 100 000 €. Vähintään 15 % omarahoitus voi yleishyödyllisissä hankkeissa olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi.

Pienhankkeisiin
Pienhankkeen voi hakea yleishyödylliseen kehittämiseen tai investointiin. Pienhankkeen kustannusarvio voi olla 2000-8000 € ja tukiprosentti siihen määräytyy hanketyypin (investointi/kehittäminen mukaan). Pienhankkeiden tuki maksetaan tuotosperustaisesti kertakorvauksena.

Investointihankkeet

Pienhankkeita suuremmissa investointihankkeissa Leader-rahoitus voi olla maksimissaan 100 000 €/hanke. Maksimituki on 65%. Vähintään 35 % omarahoitus voi olla rahaa ja/tai talkoita hankkeen hyväksi. Hanketta valmistellessasi, mieti myös mistä saat hankkeen omarahoituksen.

Ilmasto- ja ympäristöinvestointien tuki on 75%.

Päijänne-Leader