Henkilöt maalaa kahden lapsen kanssa hirsiseinää punamultamaalilla

Hankkeen eteneminen

Yritystukihakemuksen tultua vireille hakija voi aloittaa ”omalla riskillä” toimenpiteen toteuttamisen. Hakemuksen vireilletulo ei ole kuitenkaan lupaus rahoituksen saamisesta.

Toimenpiteen toteuttamista ei saa aloittaa missään nimessä ennen hakemuksen vireille tuloa. Mikäli näin on menetelty niin tämä johtaa tuen menetykseen viimeistään hankkeen maksatusvaiheessa.

Mikäli yritystukihakemus pitää sisällään luvanvaraista toimintaa (toimenpide- tai rakennuslupa, ympäristölupa, luvanvarainen elinkeinotoiminta) hakemuksen tulee liittää lainvoimainen viranomaislupa.

Hankkeen vireilletulon jälkeen Leader-ryhmän henkilökunta suorittaa hakemukselle tarkastuksen, jossa tarkastetaan, että hakemus pitää sisällään riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä varteen (pakolliset liitteet, luvat, kustannusarviot, kilpailutusasiakirjat jne.). Mikäli hakemuksessa ei ole riittäviä tietoja pyytää Leader-ryhmä hakijaa täydentämään hakemusta.

Täydennyspyyntöön vastaamatta jättäminen saattaa johtaa rahoitushakemuksen hylkäämiseen.

Mikäli hakemus pitää sisällään riittävät tiedot,  siirtyy rahoitushakemus tämän jälkeen Leader-ryhmän hallituksen käsittelyyn. Hallitus tekee ns. harkintavaltapäätöksen rahoitushakemusten rahoittamisesta.

Hallituksen käsittelyn jälkeen hakemus siirtyy ELY-keskukseen, joka tekee hakemuksesta laillisuustarkastuksen jälkeen juridisen rahoituspäätöksen, joka annetaan tiedoksi hakijalle.

Leader-toimiston henkilökunta neuvoo tuen hakijaa kaikissa hakemusprosessin vaiheessa. Hakijan on mahdollista saada apua myös paikallisilta elinkeinoyhtiöiltä / neuvontaorganisaatioilta, joita Päijänne-Leader ry:n toiminta-alueella ovat:

  • LADEC: Asikkala, Hartola, Hollola, Lahti, Orimattila ja Padasjoki
  • Mikkelin SeudunUusyrityskeskus Dynamo: Pertunmaa
  • Pro Agria Etelä-Suomi: Kärkölä, Heinola, Sysmä