Nuoriso-Leader on nuorten omia projekteja

Nuoriso-Leader avaa mahdollisuuksia

Haluamme saada nuoret mukaan ja luoda heille mahdollisuuksia oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen merkityksellistä toimintaa. Nuoriso-Leader on rahoitusta Päijänne-Leaderin alueen nuorten omiin projekteihin. Projekteilla on kunnittain oma kiintiönsä. Tällä hetkellä rahoitusta on jäljellä Asikkalassa, Hartolassa ja Sysmässä. Muiden alueen kuntien rahoitukset avautuvat vuoden 2024 aikana.

Enintään 500 euron rahoitusta voivat hakea vähintään kolmen, 13 – 20-vuotiaiden nuorten muodostamat ryhmät, nuorten parissa toimivat yhdistykset sekä yksittäiset nuoret yrittäjyyteen. Rahoituksessa on jatkuva haku. Rahoituksen hakeminen on helppoa ja päätöksen saat noin viikon kuluessa.

Tutustu rahoituksen sääntöihin alla ja jätä hakemus!

 

 

 

Päijänne-Leader

Mihin rahoitusta voi hakea?

Myönnämme rahoitusta nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse aktiivisina tekijöinä. Tuemme nuorten harrastusmahdollisuuksia, yrittäjyyttä, osaamisen kehittämistä tai vaikkapa kansainvälisiä kohtaamisia.

Nuoriso-Leader -projekti voi olla:

 • tapahtuman tai opintoretken järjestäminen
 • yhteisten harrastevälineiden hankinta
 • kunnostusprojekti
 • nuorisoyritysten pienet hankinnat (4H-yritys, NY)

 

Mihin rahoitusta ei myönnetä?

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • palkkoihin tai päivärahoihin
 • puhelinkuluihin
 • ostos- tai virkistysmatkoihin
 • polttoainekuluihin muutoin kuin opintomatkoissa
 • kurssien ja tapahtumien osallistumismaksuihin, salivuoromaksuihin ym.
 • kunnan vastuulla oleviin hankintoihin
 • kivi- ja maa-aineksien hankintaan
 • vakiintuneeseen toimintaan

Paljonko rahoitusta voi saada?

 • Tukea voi saada 100 – 500 € per projekti.
 • Avustus on 100 % projektin kustannusarvion ollessa 100–200 euroa (omaa rahaa ei tarvita).
 • Avustus on 90 % kustannusarvion ollessa 201- 500 euroa (omaa rahaa 20–50 euroa).
 • Projektin kustannusarvio voi olla myös yli 500 euroa, jolloin maksimiavustus on 500 euroa ja loput on hakijan omaa rahoitusta.

 

Kuka voi hakea rahoitusta?

 • Ryhmässä tulee olla vähintään kolme 13–20 -vuotiasta henkilöä.
 • Vähintään yhden ryhmän jäsenen/hakijan tulisi olla Päijänne-Leader ry:n jäsen.
 • Projektissa tulee kuitenkin olla nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka toimii ryhmän tukena ja apuna.
 • Nuori yrittäjä voi hakea rahoitusta yksin.
 • Hakija voi olla myös nuorisotoimintaa järjestävä yhdistys.
 • Nuoriso-Leader-rahaa myönnetään projekteille, jossa nuorten rooli on aktiivinen eli sen tulee olla nuorten suunnittelema sekä toteuttama.
 • Nuoriso-Leader projektien tulee kohdistua toiminta-alueen kuntien nuoriin. Lahden kaupunkialue ei ole tukikelpoinen alue.

HUOMIOI:

 • Sama hakija voi hakea rahoitusta yhteen projektiin/kalenterivuosi.
 • Sama hakija voi saada samantyyppiseen toimintaan tukea vain kerran.
 • Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan projektiin tai projektin osa-alueisiin.
 • Tukea ei myönnetä myytävien tuotteiden hankintaan tai niiden valmistusmateriaalien kustannuksiin.

 

 

Miten rahoitusta haetaan?

 • Projekteja haetaan sähköisellä lomakkeella.
 • Hakuaika on jatkuva.
 • Projekteilla on kunnittain oma kiintiönsä. (Rahaa jäljellä kunnissa: Asikkala, Hartola ja Sysmä)

Miten ja milloin rahoituksen saa?

 • Tuki maksetaan pankkitilille jälkikäteen maksuhakemuksen perusteella.
 • Myönnetystä tuesta voidaan maksaan ennakkona 70 % hakijan ilmoittamalle tilille viikon sisällä päätöksenteosta, mikäli hakija niin haluaa. Loput 30 % tuesta maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kuitteja vastaan projektin päätyttyä.
 • Päijänne-Leader jäsenmaksun voi maksaa kuluvan vuoden aikana.
 • 4H-yrityksen ollessa hakijana tulee 4H-yritys olla perustettuna ennen ennakon maksamista.
 • Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa tarkemmat ehdot tuen käyttämisestä.

 

TÄRKEÄÄ TIETÄÄ:

 • Jos hankkeen kustannusarvio toteutuu suunniteltua pienempänä, tulee käyttämättä jäänyt osuus ennakosta palauttaa Päijänne-Leader ry:n tilille.
 • Jos hanke toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
 • Jos hanke ei toteudu, tulee hakijan ilmoittaa siitä Leader-ryhmään ja saatu ennakko tulee palauttaa kokonaisuudessaan Päijänne-Leader ry:n tilille.
 • Jos hankkeen sisältö (esim. hankinnat) ei toteudu suunnitelulla tavalla, tulee mahdollisista muutoksista sopia etukäteen Leader-ryhmän kanssa.
 • Jos hanke ei täytä päätöksen ehtoja, voi Päijänne-Leader ry periä hakijalta tuen takaisin.
 • Kaiken toiminnan ja projektien tulee olla päihteetöntä.

 

 

 

Miten ja milloin projekti raportoidaan?

 • Projektin toteutuksen jälkeen noin kuukauden kuluessa hakija toimittaa maksuhakemuslomakkeen sekä vapaamuotoisen selvityksen projektista (esim. lehtileike, videopätkä, valokuvia tai lyhyt raportti).
 • Päijänne-Leaderilla on käyttöoikeus projekteista toimitettuihin videoklippeihin ja valokuviin.
 • Loppumaksatuksen liitteenä tulee olla maksutosite (esim. kuitti tai tiliote) tehdyistä hankinnoista.
 • Opintomatkoista toimitetaan lisäksi osallistujalista.
 • Loppumaksatus toimitetaan Päijänne-Leader ry:n toimistoon postilla tai sähköisesti.
 • Tuki on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

 

Tuettuja Nuoriso-Leader -projekteja

Kalkkisten Kataja – pelivälineitä nuorteniltoihin

Hartola 4H – kerhotilan kalustaminen

MLL Sysmä – lapsen oikeuksien tapahtuma

4H yrittäjä Annielivaana Padasjoki – myyntipöytä ja teltta

YMCA Hartola – kauden päättäjäiset

Bandy Boys -88 Sysmä – juniori maalivahdinvarusteet

Lords of Discgolf Heinola – analytiikkakiekko junioreille

Padasjoen yhtenäiskoulun oppilaskunta – harrastusvälineet

Tainionvirran Taimenet lippukunta Sysmä – retkeilyvälineet

Vesivehmaan nuorisoseura – Nuokun pikkujoulut

Päijänne-Leader

Ota yhteyttä

Tiina Västilä
nuorisoaktivaattori
044 712 4208
nuoret@paijanne-leader.fi

Seuraa somessa:
Facebook: Nuoriso-Leader Päijänne
Instagram: nuorisoleaderpaijanne

Päijänne-Leader