Kansainväliset hankkeet

Leader-toimintatapa on lähtöisin Euroopan unionista ja siinä korostuu toisilta oppiminen sekä kokemuksen ja tiedon vaihto.

Päijänne-Leader haluaa tukea alueen kansainvälistymistä myöntämällä tukea kansainvälisyyttä edistäviin pieniin ja isoihin hankkeisiin. Olemme myös itse mukana kansainvälisisä verkostoissa ja hankkeissa, ja tarjoaa niiden avulla kansainvälistymismahdollisuuksia alueen asukkaille ja toimijoille.

Opintomatkat vauhdittaa kansainvälisyyttä

Pienillä Leader-hankkeilla voi esim. tehdä opintomatka ulkomaille. Tällaisten hankkeiden budjetti voi olla 2 000 – 8 000 €, josta myönnetään maksimissaan 85 % tuki. Suurempien hankkeiden maksimituki on 100 000 €.
Tuella voi tehdä kehittämishankkeen, jossa on kansainvälistä yhteistyötä jonkin toisen toimijan kanssa sekä paikallisia toimia. Kansainvälisen hankkeen valmisteluun voi hakea valmistelurahaa maaseutuverkostolta.

Kansainvälistä hanketta valmistellaan ja haetaan kuten kehittämishanketta.

Jos sinulla on idea kansainvälisestä hankkeesta, ole yhteydessä Joonakseen!

Päijänne-Leader