Päijänne-Leaderin hallitus esittää rahoitettavaksi 13 hanketta

18/10/2023

Kirjoittanut: JP

Päijänne-Leader

Päijänne-Leaderin hallitus esittää ELY-keskukselle rahoitettavaksi 13 kehittämishanketta eri puolilta toiminta-aluetta.

Päijänne-Leader ry:  Nuorten Päijät-Häme 

”Nuorten Päijät-Häme on Päijänne-Leaderin toteuttama alueen nuoriin kohdistuva hanke, jonka tarkoituksena on selvittää ja toteuttaa nuorten osallisuuden, vaikuttamisen ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia, koota maaseudun nuorten parissa toimivien verkostoja ja yhteistyön pohjaa tulevaan. Hankkeen myötä halutaan myös selvittää nuorisoprojektien erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, joka on suunnattu nuorten toteuttamien hankkeiden tukemiseen ja edistämiseen. Rahoitusmahdollisuuksista viestitään kohdennetusti kohderyhmälle. Hankkeessa kartoitetaan myös, millaista hanke- ja nuorisomenetelmällistä osaamista kylätoimijoilla on. Hankkeessa valmistellaan koulutusmateriaalia erilaisista hanke- ja nuorisomenetelmistä. Hanke vastaa Päijänne-Leaderin kehittämisstrategian teemaan ”Onnelliset lapset ja nuoret”. ”

Päijänne-Leader ry: Yhteisömaatila-konseptin kehittäminen Päijät-Hämeessä      

”Hankkeessa suunnitellaan ja kehitetään Yhteisömaatila-konsepti ja kuvataan se. Konseptityössä tarkastellaan toimintamallia eri sidosryhmien näkökulmista ja kuvataan konkreettisesti, mitä kaikkea Yhteisömaatila-konsepti voi erilaisilla tiloilla käytännössä tarkoittaa. Konseptikuvaus on tarkka kuvaus yhteisömaatilan lähtökohdista, tavoitteista ja konkreettisesta kokonaisuudesta. Konseptin mallinnus toteutetaan käyttäen pilottikohdetta. Hankkeessa tarkastellaan myös yhteisömaatila-konseptin soveltuvuutta muille tiloille.  Yhteisömaatila-konseptin kohderyhmänä ovat kaikki maatilat, mutta se soveltuu parhaiten niille tiloille, jotka näkevät tilansa tulevaisuuden monialaisena, monipuolisena, yhteisöllisenä ja kestävyyteen kurkottavana.”

Padasjoen 4H-yhdistys ry: Kotiseututalon kahvila- ja oheispalveluiden kehittämishanke 4H:n näkökulmasta

”Padasjoen 4H:n  toteuttaman hankkeen tarkoitus on suunnitella Kotiseututalon käyttöä nuorten 4H-yrittäjien kahvilana, yhdistysten ja yritysten kokoustilana,4H:n kurssien, erilaisten teemaviikkojen, ja ympäristön tapahtumien keskipisteenä sekä nuorten työllistämisen tukikohtana. Tarkoitus on kehittää kesäsesongin ulkopuoliselle ajalle tapahtumia sekä yhdistyksille/yrityksille tilattava kokoustarjoilu/-palvelukonsepti, jossa nuoret 4H-yrittäjät toimivat tarjoilujen ja mahdollisten oheispalveluiden tuottajina. Hankkeella selvitetään miten tilat toimisivat kahvilan lisäksi 4H-yhdistyksen koulutustilana (mm. kerhonohjaaja-koulutus, 4H-yrittäjä koulutus), sekä miten monin eri tavoin nuoria ja 4H-yrittäjiä voidaan työllistää rakennuksen eri toimintoihin ja tapahtumiin mahdollisimman monipuolisesti.”

Lahden seutu – Lahti Region Oy: Esiselvityshanke – Päijät-Hämeen vesistömatkailun kehittäminen                     

”Tämä hanke on Päijät-Hämeen vesistömatkailun esiselvityshanke. Tavoitteena on 1) toteuttaa tilannekartoitus Päijät-Hämeen matkailustrategian mukaisen vesistömatkailun  kehittämiseen liittyvistä toimijoista laaja-alaisesti 2) toteuttaa yhteistyössä vesistömatkailun ekosysteemin toimijoiden kanssa Päijät-Hämeen matkailustrategian toteutumista edistävä vesistömatkailun toimintaohjelma 2024-2025 sekä luoda strategisemmat linjaukset vuosille 2026-2027 3) toimintaohjelma sisältää keskeiset yhteisesti toimijoiden hyväksymät tavoitteet sekä mittarit  4) rakentaa toimintaohjelman pohjalta hankekokonaisuus eli toimintaohjelman toteutukselle rahoitus, millä rahoitetaan keskeiset toimenpiteet edistää tavoitteiden mukaisen vesistömatkailun toteuttamista. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen maakunnan mikro- ja pk-yritykset.”

Kärkölän Maa- ja Kotitalousseura ry: Viljamakasiinin maalaus sekä ovien ja ikkunoiden kunnostus

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa ja maalata Kärkölän kirkolla oleva 1800 -luvulla rakennetun viljamakasiinin seinät, ikkunat ja ovet. Kunnostus tehdään suurimmalta osin ostopalveluna. Hanke on osa laajempaa makasiinin kunnostushanketta, jota on tehty vuodesta 2018. Ennen tätä hanketta viljamakasiinista on kunnostettu mm. katto. Hankkeen seurauksena viljamakasiinin kunnostusprojekti saadaan valmiiksi. Projektin avulla viljamakasiini saadaan säilytettyä tuleville sukupolville. Kunnostetussa viljamakasiinissa voidaan kunnostuksen jälkeen järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä.

Koitti ry: Ilmastoinvestointi  

Kyläkiinteistön lämmitysjärjestelmän muuttaminen siten, että porataan  3 kpl maalämpöporakaivoja kiinteistön piha-alueelle maantien suuntaisesti noin 15 metrin välein. Maalämpöpumpun ja varaajien hankkiminen ja asentaminen. Maalämpöpumpun, porakaivojen ja rakennusten yhdistäminen maahan kaivettavin putkin. Vanhan (7000 l)  maanalaisen öljysäiliön purkaminen ja uuden valuma-astiallisen varasäiliön (1500 l) hankinta ja asennus. Uuden maalämpölaitteiston kytkeminen vanhaan verkkoon. Vanhan varajärjestelmäksi jäävän öljykattilan yhdistäminen uuteen järjestelmään.

Kaukalopallo Lahti ry: RC Pajulahden Välittävä malli

”Ideanamme on konseptoida nuorisokulttuuriin aivan uudenlainen liikkumisen ja yhteisöllisyyden malli. Hankkeen selkeä keskus, sielu ja kotipaikka on Nastola sekä sen alueella sijaitseva Pajulahden liikuntakeskus, mutta tätä RC Pajulahden eli ”RCP:n välittävää mallia” aiotaan tarjoilla esimerkkihengessä myös laajemmin Päijät-Hämeen alueella. Tavoitteena on saada alueen lapset liikkumaan enemmän, tuntemaan itsensä paremmin hyväksytyksi ja löytämään itselleen uusia kavereita. Mallimme luo alueen nuorille uusia, pysyviä ystävyyssuhteita sekä ilmapiiriin, joka hyödyttää koko seutukuntaa laajemminkin. Sitä kautta hankkeen hyödyt voivat olla mittavat. Kohderyhmänä ovat erityisesti 7–19-vuotiaat nuoret. ”

Hälvälän Ampumaurheilukeskus ry: Ampumahiihtoradan taululaitteet merikontteihin (prototyyppi)

Hankkeen tavoitteena on tehdä Metsähallituksen omistamalle ja Puolustusvoimien hallinnoimalla Hälvälän ampumarata-alueella sijaitsevalle ampumahiihtostadionille prototyyppi merikonttiin asennettavista ampumaratalaitteista (taulu, automatiikka sekä luotiloukut).  Prototyyppi pienentää ampumaharjoittelun ja kilpailujen aiheuttamaa ympäristökuormitusta estämällä lyijyn päätymisen maahan, sekä pienentämällä ampumisen aiheuttamaa meluhaittaa. Kontti on siirrettävä ja sitä voidaan hyödyntää tulevaisuudessa suurempien tapahtumien järjestämisessä paikoissa, joissa ei ole pysyvää ammuntamahdollisuutta.

Hollolan Nuorisoseura ry: Kulttuuritoiminnan alueellinen kehittämistehtävä Päijät-Hämeessä – Seurantaloista tapahtumakeskuksia

”Hankkeen tavoitteena on uudistaa tapahtumatuotantoa päijäthämäläisillä seurantaloilla, sekä kehittää kansantanssia alakoululaisten yleisökasvatuksena. Tapahtuma ja konserttituotanto elävöittää alueen kulttuurielämää ja herättää mielenkiintoa alueen seurantaloja kohtaan, mikä näkyy toiminnan lisääntymisenä aleen seurantaloissa, sekä seurantalojen käyttöasteen paranemisena.  Tämä helpottaa pitkällä aikavälillä seurantalojen ylläpitoa. Alakouluikäisille suunnattu yleisökasvatus lisää koululaisten tietämystä suomalaisesta kansantanssista ja -musiikista ja auttaa alueen rikkaan kulttuuriperinnön säilyttämistä. Lisäksi hankkeen tuoma näkyvyys lisää kansantanssin ja -musiikin tunnettuutta ja vetovoimaisuutta, mikä näkyy toivottavasti harrastajamäärien kasvuna. ”

Hollolan Kotiseutuyhdistys r.y.: Hollolan Vanhan Kunnantuvan lattioiden kunnostus      

Hankkeen kohderyhmänä ovat Hollolan kirkonseudun asukkaat sekä alueella vierailevat matkailijat. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa vuonna 1902 valmistuneen Hollolan Vanhan Kunnantuvan lankkulattiat. Lattioiden hionnan ja lakkauksen yhteydessä korjataan muutama vesivahinkojen vaurioittama kohta. Hollolan Vanha Kunnantupa sijaitsee Hollolan kirkonkylällä, Pappilan kylässä arvokkaan keskiaikaisen kivikirkon läheisyydessä. Alue on osa Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus -nimistä valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Hollolan 4H-yhdistys ry: Selvityshanke hoivakisälli             

Selvityshankkeella on tavoitteena selvittää yhteistyökumppanuuksia sekä rahoitusta uudenlaiselle matalan kynnyksen koulutusmuodolle, jolla saadaan työllistettyä nuoria hoiva-alalle palkansaajina tai yrittäjinä.

Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys ry: Kylätalo Kyläpirtin peruskorjaus- ja muutostyöt   

”Heinolan kirkonkylän kyläyhdistys peruskorjaa ja uudistaa kylätalona 20 vuotta toimineen Kyläpirtin asianmukaiseen kuntoon. Hankkeessa talon lvi- ja sähköjärjestelmät uusitaan, taloon rakennetaan liikuntarajoitteet huomioiva yleisövessa ja kokoontumistilaa avarretaan poistamalla salin keskellä oleva iso hormirakenne. Lattia- ja seinäpinnat kunnostetaan ja kalustus uusitaan käyttämällä mahdollisimman paljon kierrätystuotteita ja säästämällä jo olemassaolevaa. Pirtin päätyyn rakennetaan n. 19-neliöinen terassi ja myös talon peltikatto paikataan ja maalataan. Hankkeen tavoitteena on varmistaa se, että Kyläpirtti voi myös tulevaisuudessa toimia yhteisöllisyyttä lisäävänä kokous/juhla/kahvila- ja harrastustilana sekä ennakkoäänestyspaikkana. Talo voi toimia myös kylän kriisikeskuksena. ”

Hartolan kunta: Padel- ja monitoimikentän rakentaminen sekä tenniskentän uudenlainen pinnoittaminen

”Padel- ja monitoimikenttien rakentaminen Hartolan kunnan keskustaajamaan, nykyisen tenniskentän lohkoille, sekä yhden lohkon kunnostaminen tenniksen pelaamiseen (uudenlainen pinnoite).  Padel- ja monitoimikenttien rakentaminen tenniskentän lohkoille ja liikuntapaikkojen keskittäminen on kustannustehokasta ja erityisesti kestävän kehityksen kannalta järkevää, ja edistää samalla erilaista yhteisöllistä toimintaa (mm. kursseja, avoimia tapahtumia ja peli-iltoja, kilpailuja ja turnauksia).”

Palaa ajankohtaisiin

Aiemmat

Päijänne-Leader ry:n kevätkokous 18.4.2024

09/04/2024

Aurinkoenergisempiä mökkilomia yritystuella

21/03/2024

Frisbeegolfia sydämellä ja Leader-rahoituksella

26/01/2024

Nuorten projekteja tuettiin syksyllä 4000 eurolla

19/01/2024

Kylästä kuuluu -viestintäkoulutus

19/01/2024