Yritystuen hakijalle

Tukimuodot

Yrityksen investointituki

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen. Yritysryhmässä 3-10 yritystä toteuttaa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja mahdollisesti myös yrityskohtaisia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa yritysryhmän käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa yhteistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää ryhmän yhteistyöhön pohjautuvia innovaatiota, tuoteperheitä ja palvelupaketteja.

 

Kehittäminen voi koskea mm. mikroyritysten työprosesseja, resursseja, yhteistiloja, matkailupalveluja ja niiden markkinointitoimenpiteitä. Hanke voi sisältää kehittämiskuluja, koulutusta, asiantuntijapalvelujen käyttöä ja vierailuja sekä muita kehittämistoimenpiteitä. Huom!

 

Yleensä yritysryhmähankkeessa yritykset kehittävät myös yrityskohtaista kehittämistä, koulutusta ja hankkivat konsultointia mm. liiketoiminnan kehittämiseen, taloudenhallintoon, myynti ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeeseen tulee osallistua 3 – 10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeen alamuodossa, koulutushankkeessa osallistujia voi olla enemmän.

 

Hankkeen hakijaksi suositellaan kehittämisyhdistystä, kuntaa tai muuta kehittäjätahoa, jonka vastaa hankkeen hausta, hallinnoista ja rahaliikenteestä. Maatalouden alkutuotantoa palvelevaa toimintaa ei voi olla mukana yritysryhmähankkeessa. Tuen maksimitaso on 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Investoinnin toteuttavuustutkimus

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen. Yritysryhmässä 3-10 yritystä toteuttaa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja mahdollisesti myös yrityskohtaisia. Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa yritysryhmän käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa ytheistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää ryhmän yhteistyöhön pohjautuvia innovaatiota, tuoteperheitä ja palvelupaketteja.

 

Kehittäminen voi koskea mm. mikroyritysten työprosesseja, resursseja, yhteistiloja, matkailupalveluja ja niiden markkinointitoimenpiteitä. Hanke voi sisältää kehittämiskuluja, koulutusta, asiantuntijapalvelujen käyttöä ja vierailuja sekä muita kehittämistoimenpiteitä. Huom! Vain matkailualan yritysryhmähankkeet voivat sisältää suoria markkinointikuluja.

 

Yleensä yritysryhmähankkeessa yritykset kehittävät myös yrityskohtaista kehittämistä, koulutusta ja hankkivat konsultointia mm. liiketoiminnan kehittämiseen, taloudenhallintoon, myynti ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeeseen tulee osallistua 3 – 10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeen alamuodossa, koulutushankkeessa osallistujia voi olla enemmän. Tuki myönnetään kehittämisorganisaatiolle, jolla tarkoitetaan neuvontajärjestöä, kehittämisyhtiötä tai muuta vastaavaa tahoa.

 

Maatalouden alkutuotantoa palvelevaa toimintaa ei voi olla mukana yritysryhmähankkeessa. Poikkeuksena ovat luonnontuotteet. Tuen maksimitaso on 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Yrityksen perustamistuki

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen. Yritysryhmässä 3-10 yritystä toteuttaa yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja mahdollisesti myös yrityskohtaisia.

 

Hankkeessa voidaan esimerkiksi luoda ja ottaa yritysryhmän käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa yhteistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää ryhmän yhteistyöhön pohjautuvia innovaatiota, tuoteperheitä ja palvelupaketteja. Kehittäminen voi koskea mm. mikroyritysten työprosesseja, resursseja, yhteistiloja, matkailupalveluja ja niiden markkinointitoimenpiteitä. Hanke voi sisältää kehittämiskuluja, koulutusta, asiantuntijapalvelujen käyttöä ja vierailuja sekä muita kehittämistoimenpiteitä.

 

Yleensä yritysryhmähankkeessa yritykset kehittävät myös yrityskohtaista kehittämistä, koulutusta ja hankkivat konsultointia mm. liiketoiminnan kehittämiseen, taloudenhallintoon, myynti ja markkinointiin, tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Hankkeeseen tulee osallistua 3 – 10 mikroyritystä. Yritysryhmähankkeen alamuodossa, koulutushankkeessa osallistujia voi olla enemmän.

 

Hankkeen hakijaksi suositellaan kehittämisyhdistystä, kuntaa tai muuta kehittäjätahoa, jonka vastaa hankkeen hausta, hallinnoista ja rahaliikenteestä. Maatalouden alkutuotantoa palvelevaa toimintaa ei voi olla mukana yritysryhmähankkeessa. Maatilat voivat hakea viljelijäryhmähanketta. Tuen maksimitaso on 75 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

  • Lista1
    • Alalistaus
    • Alalistaus2
  • Lista2

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen.

 

  1. Numerolista
  2. Numerolista
  3. Numerolista

Yritysryhmähanke on erinomainen väline yhteistyön konkreettiseen kehittämiseen.

Klikkaa tästä
Päijänne-Leader

Tuen saannin edellytyksiä?

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan, täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit sekä noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Tuen saannin edellytykset paranevat, mitä enemmän seuraavat asiat korostuvat hakemuksessa: tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin, korkeatasoisemmin, laajempana tai toimenpidettä ei mahdollisesti toteutettaisi ollenkaan. Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Tukea ei myönnetä toimintaan, jolla on runsaasti kilpailevaa tarjontaa alueella.

Tuen saannin rajoituksia?

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan, täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit

Tuen saannin edellytyksiä / rajoituksia?

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan, täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit sekä noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Tuen saannin edellytykset paranevat, mitä enemmän seuraavat asiat korostuvat hakemuksessa: tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin, korkeatasoisemmin, laajempana tai toimenpidettä ei mahdollisesti toteutettaisi ollenkaan. Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Tukea ei myönnetä toimintaan, jolla on runsaasti kilpailevaa tarjontaa alueella.

Otsikko

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaan, täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit sekä noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Muut maaseudun yritystuet

Maaseutualueella toimiva yritys voi hakea yritystukea Leader-toimintaryhmästä tai suoraan oman alueensa ELY-keskuksesta. Pienet yritykset voivat hakea tukea ainoastaan ELY-keskuksesta vastaavasti kuin mikroyritykset Leader-toimintaryhmästä. Lisäksi tukea on tarjolla myös Keskisuurille maataloustuotteita jalostaville yrityksille. Isommat yli 100 000 euron yritystuet haetaan yleensä suoraan ELY-keskuksesta, vaikka Leader-toimintaryhmä voi myöntää. Leader-toimintaryhmän edut ovat paikallinen kehittämisstrategian painotukset ja ketterä toiminta. Täältä löydät muut maaseutua kehittävät Leader-toimintaryhmät, jos yrityksen toiminta ei kohdistu Päijänne-Leaderin toiminta-alueelle. Suomessa toimii kaikkiaan 55 Leader-toimintaryhmää. Mikro- ja pienyritykset voivat hakea lisäksi Maaseuturahaston elpymisvaroista vuonna 2022 tukea energiaratkaisuihin, resurssitehokkuuteen ja yrityskaupan suunnitteluun. Lisäksi on hyvä huomioda, että maaseudulla toimivat yritykset voivat muiden yritystenlailla hakea ELY-keskuksen kehittämispalveluista tukea erilaisiin asiantuntijapalveluiden hankintoihin ja koulutuksiin.